MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI ÖNLİSANS PROGRAMININ AMACI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları ofis ve muhasebe paket programlarını etkin kullanabilen, mesleği ile ilgili mevzuatı takip edebilen, ticari faaliyetlerde kullanılan defterlerde (yevmiye defteri, büyük defter, envanter defteri, serbest meslek defteri, karar defteri, işletme defteri vb.) mevzuata uygun usul ve esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutabilen, vergi uygulamalarını takip edebilen, finansal yapıyı analiz etme ve karar verme becerisine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

PROGRAMIN EĞİTİM ÖĞRETİM MODELİ  

Eğitim ve öğrenci odaklı bir Yükseköğretim kurumu olarak; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları program müfredatının hazırlanmasında iş dünyasının değişen dinamikleri göz önünde bulundurulmuştur. Toplam dört yarıyıl boyunca teorik ve uygulamalı dersleri içeren müfredat, iş dünyasından gelen talepler ve ihtiyaç analizleri doprultusunda belirli aralıklarla güncellenmektedir. 

PROGRAM MEZUNLARININ İSTİHDAM OLANAKLARI

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından mezun olan öğrenciler, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler. Ayrıca mezunlarımızın sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile bankacılık sektöründe muhasebe ve finansman birimlerinde görev alabilirler. Eğitimlerini tamamlayıp, gerekli sınavlarda başarılı oldukları takdirde serbest muhasebeci mali müşavir olarak kendi işlerini yapabilirler.