YETERLİLİKLER
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları1-Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme4-Muhasebe ve vergi uygulamaları konusunda güncel bilgi ile desteklenmiş kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak5-Muhasebe ve vergi uygulamaları ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme yetkinliği kazanma6-Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu alanda ileri bir eğitim düzeyinde ya da benzer alanlarda kullanabilme becerisi kazanma7-Muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlama, kayıt yapma,raporlama, değerlendirebilme becerisi kazanma8-Muhasebe ve vergi ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme yetkinliği kazanma9-Muhasebe ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme yetkinliğine sahip olma10-Muhasebe alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme yetkinliğine sahip olma11-Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel , kültürel ve etik değerlere sahip olma12-Mesleği ile ilgili sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi kazanma13-Mesleği ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme yetkinliği kazanma14-Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak15-Alanında kullanılan bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneği kazanma16-Alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek amacıyla yeterli düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ