Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf